Polityka prywatności

Firma ERIGA-BUS Magdalena Kujawa z siedzibą w Zambrowie przy ul. Plac Sikorskiego 8 przekazuje użytkownikom strony internetowej www.erigabus.pl informacje dotyczące korzystania z plików cookies oraz o sposobach zapewnienia ochrony danych użytkowników strony www.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te umożliwiają m.in.:

 • korzystanie ze strony www (pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb)
 • tworzenie anonimowych statystyk odwiedzin strony www
 • potwierdzenie, że dany użytkownik widział określone treści zamieszczone na stronie (aby nie powtarzać użytkownikowi wielokrotnie tych samych komunikatów)

Zablokowanie plików cookies może spowodować, że pewne elementy naszej witryny mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookies nie łączą z żadnymi innymi danymi, a zwłaszcza z danymi osobowymi, co gwarantuje Państwu anonimowość.

Pliki cookies:

 • pomagają Państwu sprawniej poruszać się po naszej stronie www
 • pomagają nam optymalizować treści dostępne na stronie www i dostosowywać je do Państwa indywidualnych potrzeb.

W przypadku strony erigabus.pl [główny administrator cookies] pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk ilości odwiedzin serwisu, usprawniania działania serwisu. Dane te są ogólne i anonimowe w odniesieniu do usług analitycznych i służą realizacji celu ulepszania stron internetowych.

Zbieranie danych odbywa się lub może odbywać się za pośrednictwem usług:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] – anonimowe dane analityczne o użytkownikach strony zbierane podczas odwiedzin stron.

Mogą Państwo samodzielnie i w dowolonym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia.

Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Mogą Państwo również w każdej chwili usunąć pliki “cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ERIGA-BUS Magdalena Kujawa, Plac Sikorskiego 8, 18-300 Zambrów.
 2. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z administratorem na adres siedziby firmy: Plac Sikorskiego 8, 18-300 Zambrów
  bądź: email: [email protected], tel. 604 951 215
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sprzedaży biletów miesięcznych, biletów jednorazowych, wykonaniu usług przewozu osób (w tym
  wystawiania faktur za powyższe usługi), a także w celu prowadzenia rozliczeń finansowych przez Administratora.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
  jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy
  prawa tj. zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 29 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, co najmniej 6 lat od chwili rozwiązania/ zakończenia umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail:
  [email protected];
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Policja) oraz
  inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych ERIGA-BUS Magdalena Kujawa (np. podmioty zapewniające obsługę księgową, techniczną,
  informatyczną, itp.).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza EOG.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
  danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dokonać czynności wymienione w pkt 3.