Przystanki: Trasa Zambrów – Łomża

Zambrów

Aleja Wojska Polskiego (ZSA i ZS1)

7:05 (D), 7:50 (S), 9:00 (6), 12:40 (S), 13:50 (S), 14:30 (E), 15:35 (S)

Zambrów

Aleja Wojska Polskiego (przy sklepie Biedronka)

7:07 (D), 7:52 (S), 9:02 (6), 12:42 (S), 13:52 (S), 14:32 (E), 15:37 (S)

Zambrów

ul. Białostocka (kierunek na Warszawę)

7:10 (D), 7:55 (S), 9:05 (6), 12:45 (S), 13:55 (S), 14:35 (E), 15:40 (S)

Zambrów

ul. Łomżyńska

7:12 (D), 7:57 (S), 9:07 (6), 12:47 (S), 13:57 (S), 14:37 (E), 15:42 (S)

Zbrzeźnica

7:20 (D), 8:05 (S), 9:15 (6), 12:55 (S), 14:05 (S), 14:45 (E), 15:50 (S)

Wygoda

7:25 (D), 8:10 (S), 9:20 (6), 13:00 (S), 14:10 (S), 14:50 (E), 15:55 (S)

Podgórze

7:30 (D), 8:15 (S), 9:25 (6), 13:05 (S), 14:15 (S), 14:55 (E), 16:00 (S)

Łomża

Szosa Zambrowska (kościół)

7:38 (D), 8:23 (S), 9:33 (6), 13:13 (S), 14:23 (S), 15:03 (E), 16:08 (S)

Łomża

Plac Kościuszki (Delikatesy)

7:41 (D), 8:26 (S), 9:36 (6), 13:16 (S), 14:26 (S), 15:06 (E), 16:11 (S)

Łomża

Centrum Przesiadkowe (dworzec)

7:44 (D), 8:29 (S), 9:39 (6), 13:19 (S), 14:29 (S), 15:09 (E), 16:14 (S)

Zambrów
Aleja Wojska Polskiego (ZSA i ZS1)
7:05 (D), 12:40 (S), 13:50 (D), 14:30 (D)

Zambrów
Aleja Wojska Polskiego (przy sklepie Biedronka)
7:07 (D), 12:42 (S), 13:52 (D), 14:32 (D)

Zambrów
ul. Białostocka (kierunek na Warszawę)
7:10 (D), 12:45 (S), 13:55 (D), 14:35 (D)

Zambrów
ul. Łomżyńska
7:12 (D), 12:47 (S), 13:57 (D), 14:37 (D)

Zbrzeźnica
7:20 (D), 12:55 (S), 14:05 (D), 14:45 (D)
Wygoda
7:25 (D), 13:00 (S), 14:10 (D), 14:50 (D)
Podgórze
7:30 (D), 13:05 (S), 14:15 (D), 14:55 (D)
Łomża
Szosa Zambrowska (kościół)
7:38 (D), 13:13 (S), 14:23 (D), 15:03 (D)
Łomża
Plac Kościuszki (Delikatesy)
7:41 (D), 13:16 (S), 14:26 (D), 15:06 (D)
Łomża
Centrum Przesiadkowe (dworzec)
7:44 (D), 13:19 (S), 14:29 (D), 15:09 (D)
Oznaczenia:
D - kursuje od poniedziałku do piątku
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty